Många förlorade allt

Bönder utblottade efter Australiens bränder

1:57 min

I Australien brottas nu många av dem som har drabbats av skogs- och markbränderna med stora ekonomiska problem. Majoriteten av de drabbade bönderna har inte haft råd med försäkringar och nu har de förlorat allt. David Duff är en av de jordbrukare som har drabbats hårt av bränderna.

– Förödelsen är svår att ta in, säger David Duff.

Han kunde inte mer än se på när lågorna slukade familjens gård och förvandlade allt till aska och vriden metall. Han tror att det kommer bli svårt att komma tillbaka och få fart på gården där familjen födde upp kor och odlade sojabönor.

Djuren kunde man rädda men sojaskörden är borta. För att stötta de drabbade jordbrukarna så har den australiensiska staten och delstatsregeringen i New South Wales lovat att ge alla drabbade ett bidrag på femtontusen australiensiska dollar som motsvarar nästan etthundratusen kronor. För David Duff kommer det bidraget inte räcka långt.

Bara att sätta upp nya staket kostar runt femtontusen dollar per kilometer, och vi behöver sjuttio kilometer stängsel berättar David Duff. Han har som så många andra lantbrukare inte haft råd att ha försäkringar som täcker allt på gården och nu kommer det att bli tufft ekonomiskt.

Federala- och delstatsmyndigheter i New South Wales har lovat att satsa motsvarande 313 miljoner kronor på att få igång företagandet och affärslivet i de drabbade områdena. Målet är att man ska skapa nya jobb så att ekonomin kommer igång och ge jobb åt de drabbade bönderna.

Caroline Duff är kritisk till hur myndigheterna har räknat fram summan på det finansiella stödet som de drabbade har rätt till.

Den australiensiska regeringen har utöver ett akut stöd satsat över 130 miljoner kronor på olika projekt i de eldhärjade området, som på olika sätt ska hjälpa alla drabbade ekonomiskt. I det stödet finns också pengar till dem som kommer att behöva vård för psykiskt lidande efter bränderna.