Svenonius (M): Sjukhusen har inte ställt om i tid

1:22 min

Danderyds sjukhus och Södersjukhuset varslar 100 tjänster var. Irene Svenonius (M), finansregionråd, menar att det är en del av att sjukvården i Stockholm flyttas från sjukhusen till primär- och specialistvården. Men oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S) håller inte med.

Omställningen som planerats innebär att vården ska flyttas från sjukhusen till primärvård och öppen specialistvård som ska ligga närmare patienterna rent geografiskt, enligt Svenonius.

– Sjukhusens uppdrag har minskat över tid men man har inte ställt om i tillräcklig tid. Det är det man nu måste göra när man vänder på varje krona. Personalminskning är nu bara en utav flera åtgärder som nu vidtas, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd.

Men Aida Hadzialic (S), regionråd i opposition, menar istället att majoriteten i regionen skapat stora hål i ekonomin som nu behöver lösas på det här sättet:

– Region Stockholm är Sveriges rikaste region så man borde också kunna leverera den bästa sjukvården, men istället ser vi ekonomiskt kaos.