Argentina

Långa straff mot präster för barnövergrepp

0:55 min

En domstol i västra Argentina har dömt två katolska präster och en före detta trädgårdsmästare till långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot hörselskadade barn vid en skola som drivs av kyrkan.

De båda prästerna döms till 45 respektive 42 års fängelse och trädgårdsmästaren till 18 års fängelse. Domarna kan inte överklagas.

Det är tre år sedan de första anklagelserna offentliggjordes mot de nu dömda. Totalt har över 20 före detta elever vid dövskolan Antonio Próvolo i provinsen Mendoza riktat anklagelser mot männen.

Tidigare i november krävde en åklagare att en katolsk biskop ska gripas efter att han ska ha vägrat svara på upprepade telefonsamtal och mejl som har att göra med anklagelser mot honom om sexuella övergrepp.

Biskopen har enligt åklagarmyndigheten bott i Vatikanen där han tidigare hade en tjänst inom finansdepartementet.