Bryssel

Chaufförers vila stötesten i EU

2:17 min

EU:s lagstiftare lyckades inte enas om nya villkor för utländska lastbilschaufförer som kör transporter i andra EU-länder. Det är en känslig fråga som diskuterats i flera år.

Johan Danielsson som leder arbetet för Socialdemokraterna i EU-parlamentet är besviken.

– Det är klart jag är besviken att vi inte lyckades nå en överenskommelse. Dagens situation, på svenska och europeiska vägar, där tusentals chaufförer lever under slavliknande villkor, är ju helt oacceptabel, säger Johan Danielsson, socialdemokratisk EU-parlamentariker.

Rikare EU-länder i Väst- och Nordeuropa har länge klagat på att lastbilschaufförer från fattigare EU-länder i Öst och Syd konkurrerar med låga löner och dåliga arbetsvillkor. De fattigare länderna har å sin sida försvarat vad de ser som en öppen och fri marknad.

Frågan har debatterats i många år. Och igår var tanken att EU:s lagstiftare: EU-parlamentet och medlemsländerna, skulle enas om nya villkor för utländska lastbilschaufförer som kör transporter i andra EU-länder. Till exempel om en rumänsk eller polsk chaufför kör transporter i Sverige.

Men parterna nådde inte ända fram, klockan halv tre i natt strandade förhandlingarna här i EU-parlamentet i Strasbourg.

En stötesten var frågan om kör- och vilotider. Där ville EU-parlamentet se kortare körperiod än medlemsländerna innan en chaufför måste ta en längre vila.

Frågan om chauffören och lastbilen måste återvända till sitt hemland någon gång är en annan tvistefråga. Parlamentet vill ställa sådant krav, men det vill inte medlemsländerna.

Parterna är också oense om det man kallar kombitransporter.

– Idag är det så att utländska åkerier kan permanent placera bilar och chaufförer i Sverige och köra inrikestrafik i Sverige från en omlastningsterminal till utländska löner och arbetsvillkor. Vi menar det är inte acceptabelt. De är permanent i Sverige, då ska de vara registrerade i Sverige, betala skatt och ha svenska kollektivavtal, säger Johan Danielsson.

Det finns hopp om att parterna ska enas om det och andra nya villkor innan årsskiftet. Men misslyckas de kan det bli problem tror Johan Danielsson. Då kommer förhandlingarna nämligen ledas av en ny EU-kommission samtidigt som Kroatien tar över efter Finland och bli EU-ländernas förhandlingsledare.

– Och det är klart, då riskerar vi att dynamiken kring förhandlingsbordet förändras. Och att vi får börja om på en del punkter där vi idag har en överenskommelse, säger Johan Danielsson.