Klagomål i vården

Hela reportaget: Så vill toppolitikerna i Skåne förenkla för patienter som behöver klaga på vården

5:23 min

Toppolitikerna inom Region Skåne vill förenkla för patienter som behöver klaga på vården. Men lagen kan sätta stopp.

Då finns det all anledning att uppvakta våra nationella politiker.

  • Patienter och anhöriga känner sig både som vinnare och förlorare när de lämnar sitt klagomål på den skånska sjukvården. De skånska toppolitikerna inom Region Skåne vill nu göra det enklare att klaga.
  • På Region Skånes hemsida finns det två olika blanketter för den som behöver klaga. Det här ska nu åtgärdas.
  • Patientnämnden har fått i uppdrag att utreda hur den här förvaltningen vid Region Skåne kan bli en samlad ingång för klagomålen. Men det är inte säkert att det är förenligt med lagen.

Klagomål i vården – ett samarbete mellan P4 Kristianstad och Kristianstadsbladet

Det nya systemet för att klaga på sjukvården skulle göra det enklare och säkrare för patienten. Vår granskning visar att patienter känner sig som både vinnare och förlorare när de vänder sig till sjukvården med sitt klagomål. P4 Kristianstad och Kristianstadsbladet har valt att samarbeta för att granska det nya systemet där patienten eller den närstående ska vända sig till vårdgivaren i första hand. Tidigare kunde den klagande vända sig direkt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tanken är att patienter ska få svar snabbare på sina klagomål och att patientsäkerheten ska stärkas. Hur blev det? Följ bevakningen i P4 Kristianstad och Kristianstadsbladet.