Förebyggande pris mot kriminalitet i Haninge

9:41 min
  • I den politiska debatten den här hösten har två lösningar omnämnts för att minska risken för att unga ska dras in i gäng och kriminalitet, fler poliser och så kallade förebyggande åtgärder.
  • Men hur kan då dessa förebyggande åtgärder se ut?
  • Vår reporter Katarina Gunnarsson åkte till Haninge kommun som just tilldelats priset för bästa förebyggande kommun av "CAN" centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning.