MILJÖ

Pengar till bättre vattenmiljöer

0:33 min

Nu kan kommuner och föreningar söka bidrag för satsningar som kan minska övergödningen i olika vattenmiljöer.

Det är Länsstyrelsen i Östergötland som står bakom det nya vattenvårdsprojektet. Målsättningen är att påskynda arbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

Under 2018 delades 11 miljoner kronor ut till en mängd olika åtgärdsprojekt kring vatten i länet. Det kan röra sig om strukturkalkning, avloppsplanering eller andra åtgärder som kan förbättra vattenkvalitén i ett område.