SJUKVÅRDEN I STOCKHOLM

Läkarföreningen varnar: Primärvården räcker inte till

1:49 min

I takt med att allt mer vård flyttas från sjukhusen ökar trycket på primärvården. Men resurserna räcker inte till, menar Gunnar Berglund på Stockholms läkarförening.

Totalt varslas 800 tjänster på storsjukhusen i Stockholmsregionen. Allt fler patienter hänvisas i stället till närakuter och primärvården.

– Det kommer att bli längre väntetider och utredningstider. Och för personalen blir arbetet tyngre, vilket kan skapa flykt från primärvården, säger Gunnar Berglund, som arbetar som distriktsläkare i Älvsjö.

Varslen på sjukhusen är en konsekvens av den omflyttning av vård som pågår i Stockholm sedan snart tio år tillbaka, säger vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD).

– Vi vill bygga ut den nära vården, det vill säga primär- öppen- och specialistvården. Alla behöver inte behandlas på akuten.

Totalt satsas 1,4 miljarder kronor extra på primärvården den här mandatperioden och antalet platser för läkare som specialiserar sig inom allmänmedicin ökas från 550 till 600 nästa år.

Men det är långt ifrån tillräckligt, anser Gunnar Berglund, som menar att det i dag saknas 400 specialister i allmänmedicin.