Havsmiljö

Ostron flyttar in på rekordstort konstgjort rev

1:04 min

Södra halvklotets största konstgjorda rev är nu klart för inflyttning i stor skala. Revet är 20 hektar stort.

Det handlar om ett rev för ostron som började byggas 2017 av kalksten och betong, i havet utanför Adelaide i södra Australien. Den här veckan släpps sju miljoner ostronlarver ut för att bosätta sig på revet, uppger The Lead South Australia.

Tidigare fanns stora ostronbankar utanför kusterna men mycket av reven förstördes genom bland annat muddring och överfiske efter att européerna kom till Australien.

Det pågående nationella projektet för revuppbyggnad har som mål att under de kommande sex åren bygga 60 olika rev i Australien.

Återuppbyggnad av reven kommer att göra nytta på flera sätt. Enligt miljöministern i South Australia ska de ge större marin biologisk mångfald, mer fisk i havet och bättre vattenkvalitet.