Uppföljning på reportage om klimat och framtiden

18 min
  • I Studio Ett de senaste veckorna har vi fått möta flera inflytelserika klimatforskare: Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Johan Rockström, professor i miljövetenskap och Christian Azar, professor i energi och miljö på Chalmers tekniska högskola.
  • Alla tre menar att det ur ett tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv är möjligt att vända utvecklingen och kraftigt minska utsläppen av koldioxid, men att problemet snarare handlar om att den politiska och samhälleliga viljan saknas.
  • Hör Isabella Lövin, klimat- och miljöminister och språkrör miljöpartiet, Samuel Jarrick, som företräder aktiviströrelsen Extinction rebellion, och Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.