Ny rapport

Unga vill kunna påverka mer

2:12 min

Unga vuxna känner inte att de har möjlighet att påverka i samhället. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

– Det är svårt att påverka så mycket och det känns som att saker inte kommer fram egentligen. Det blir ändå som dom högre uppsatta vill, säger studenten Stefan Konstantin.

Känslan av att inte bli lyssnad på, eller kunna påverka i frågor man bryr sig om, delas av många ungdomar. Det visar en ny rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tagit fram.

I enkätundersökningar framgår att nästan hälften av dom 2 300 svarande mellan 16 och 25 år upplever att dom har små möjligheter att framföra sina åsikter till dom som bestämmer i kommunen.

– Jag tror att det behövs att ungdomar blir medvetna om att det vi tycker och tänker betyder någonting. Det är klart att man som ung vill vara med och påverka, men man kanske inte har den tiden eller orken eller vetskapen om vart man ska vända sig, säger studenten Daniella Kym.

Lena Nyberg är generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Hon ser att den minskade känslan av förtroende är en del av en nedåtgående trend.

– Det är färre ungdomar idag som kan vara med och påverka och det finns färre inflytandeforum idag än vad det gjorde för fyra år sedan.

– Framför allt är det ofta så att dialoger med beslutsfattare på kommunal och regional nivå och sker inte i samband med själva beslutsfattandet och det gör att unga inte upplever något inflytande, säger Lena Nyberg.

Rapporten har nu lämnats till regeringen och förhoppningen är att det ska bli lättare för ungdomar att göra sin röst hörd i framtiden, säger Lena Nyberg.

– Det skapar ju dessutom kvalitativt bättre beslut. För unga är ju dom som kan tala om vad som är viktigt för unga. Många gånger fattar vuxna fel beslut för att man inte har lyssnat på unga, till exempel om samhällsbyggnad eller skolförändringar eller så, och där är det ju viktigt att ungdomar själva kan vara med och påverka, säger hon.