Terrorbrott

Höjda straff föreslås i ny terrorbrottslag

2:02 min

Ett förslag till ny terroristbrottslag överlämnades idag till regeringen och justitieminister Morgan Johansson. Bland annat föreslås höjda straff för terroristbrott och att fler handlingar betraktas som terroristbrott.

Straffen skärps för dom flesta brott som ingår i terroristbrottslagen. Det blir också en ändring så att alla typer av brott kan betraktas som terroristbrott, idag finns det en avgränsning vilka brott som är terroristbrott.

Terroristbrott ska också kunna vara brott som riktas mot en del av befolkningen, till exempel en etnisk minoritet, människor med utländsk härkomst eller HBTQ-personer. Detta har inte varit klart i den nuvarande lagstiftningen.

– Då blir det solklart att om man till exempel ger sig på etnisk grupp i befolkningen så kommer det att betraktas som terroristbrott. Där har det tidigare funnits en oklarhet, säger justitieminister Morgan Johansson

Utredningen om den nya terroristbrottslagen har haft till uppgift att samla lagstiftningen mot terrorism, som idag finns i tre olika lagar, under en lag.

Detta kommer att göra det mer heltäckande så att inga terrorbrott ska falla mellan lagarna. Polisen, domstolarna och Säpo ska enklare och effektivare kunna komma åt terroristbrotten.

Lagen kommer att kunna införas den första juli 2021.
Ett annan viktigt förslag är att terroristbrott ska kunna dömas i Sverige, även om brotten begåtts utomlands. Preskriptionen tas också bort för terroristbrott.

– Det spelar ingen roll hur lång tid som förflyter, utan kommer det upp ny bevisning så kommer man att kunna dömas, säger Morgan Johansson.