#SRGranskar

Framtidens parkeringar utreds dubbelt

1:01 min

Samtidigt som Karlstad växer, väljer många bort bilen med tanke på miljön. Så hur stort kommer egentligen behovet av parkeringar att vara i framtiden?

Kommer parkeringsbehovet i Karlstad att öka eller minska i framtiden? Just nu utreds parkeringsfrågan parallellt både av kommunen och av det kommunala parkeringsbolaget.

– Vi tittar just nu över parkeringsnormen, alltså hur många parkeringar det ska finnas till varje nybyggt hus, om man förenklar det lite, säger Erik Nilsson (KD), som är ordförande i byggnadsnämnden i Karlstad.

Arbetet med en ny parkeringsplan pågår också i kommunen och tanken är att den ska läggas fram för beslut under nästa år.

Även Karlstads parkerings AB har precis påbörjat en parkeringsutredning som handlar om vad det ska kosta att parkera.

– Taxor, avgifter och tidsregleringar är ett effektivt sätt att styra folks beteenden, säger Susanne Edsgård, som är vd för det kommunala parkeringsbolaget.

– Det är också ett sätt för oss att styra tillgång och efterfrågan.