Internet

24 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i Jämtland

0:37 min
  • Länsstyrelsen i Jämtland har beviljat stöd på 23,8 miljoner till utbyggnad av bredband i Myrviken, Brynje och Singsjön.
  • Den som vill bygga ut bredbandsnätet på landsbygden kan ansöka om att få 50 procent av utgifterna täckta av Jordbruksverket och Länsstyrelsen.