Elever med elevdator får sämre resultat

0:36 min

Varken skolresultatet och eller jämlikheten mellan eleverna förbättras av de skoldatorer eller surfplattor som delats ut till landets elever.

Det visar den första stora svenska forskarstudien av "en elev, en dator-satsningen".

Elever med egen surfplatta presterar sämre i svenska än elever utan dator eller platta.

Har eleverna dessutom föräldrar utan eftergymnasial utbildning, så får de något sämre resultat på det nationella provet i matematik.

75 procent av landets elever har fått en skoldator eller surfplatta. Forskningen är gjord på 50 000 elevers resultat i skolan.