Politisk enighet om att stoppa planerna på linbana

1:48 min

Samtliga partier i trafiknämnden i Göteborg vill lägg ner projektet med linbana i Göteborg.

– Att satsa runt tre miljarder på ett högriskprojekt som linbanan, är inte rätt väg att gå just nu, säger Blerta Hoti, socialdemokratisk ledamot i trafiknämnden.

Alliansen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt Socialdemokraterna och Demokraterna kommer att lägga tre olika förslag att skrota projektet. De olika förslagen tas upp på trafiknämndens möte på torsdagen.

Linbanan som redan kostat många miljoner att utreda, anses bli för dyr, fyra miljarder kronor, vilket är drygt fyra gånger mer än vad man först planerade. Dessutom anses en linbana inte vara tillräckligt effektiv som kollektivtrafik.

– Linbaneprojektet är tyvärr ett historiskt fiasko som blottlägger bristerna i hur vår stad sköts, skriver Demokraternas Henrik Munck i ett pressmeddelande. Tillsammans med Socialdemokraterna har Demokraterna kommit överens om att stoppa projektet.

Samtidigt har Vänsterpartiet och Miljöpartiet som varit positiva till linbanan lagt fram ett eget förslag, även det för att skrota linbanan.

– Såväl tidplan som kostnadskalkyl har spruckit rejält. Även när en billigare variant av linbana har utretts, ser vi att kostnaden för Göteborgs Stad blir mycket högre än planerat, skriver de i ett eget yrkande till Trafiknämnden.

Så sent som i juni i år var en bred politisk majoritet för att fortsätta utreda en eventuell linbana. Majoriteten ville utreda en billigare variant av linbanan än den för fyra miljarder kronor.