Finland

Strejken över – Wasa Express åter i trafik på torsdag

1:28 min

Den omfattande poststrejken i Finland är över. Parterna har enats om en lösning.

– Ja, strejkerna slutar omedelbart.

Så lät det då medlaren Vuokko Piekkala kom med ett besked som många väntat på: parterna i poststrejken i Finland har lyckats enas.

För kvarkentrafiken innebär det att Wasaline återgår till normal tidtabell torsdag 27 november med avgång från Vasa 9.00 lokal tid.

Cirka 9 000 postanställda i Finland inledde en strejk för över två veckor sedan, vilket har lett till flera sympatiåtgärder och ännu mer hade varit att vänta från och med imorgon, om en lösning inte hade nåtts.

Poststrejken har märkts av också i Sverige: passagerarfärjor under finsk flagg som går mellan Sverige och Finland har inte lämnat finländska hamnar sedan början av veckan.

I Finland har strejken inneburit att post inte har delats ut eller varit kraftigt försenad under de senaste veckorna. Då de postanställda som har strejkat nu återgår till sina arbeten, kommer de sannolikt att få sätta i en hög växel för att klara av den intensiva julsäsongen som strax kör igång.

Det har varit en ytterst svårlöst konflikt och en av de största frågorna har hela tiden varit de 700 paketsorterare som Posten överfört till ett nytt avtal; ett avtal som enligt facket innebär sämre villkor och lägre lön. Posten för sin del har inte delat fackets åsikt om att avtalet är sämre för de anställda.

Nu har ändå parterna enats om en lösning, pressen blev enorm då bransch efter bransch meddelade om sympatiåtgärder.

För regeringen har strejken varit en ytterst obekväm fråga, inte minst för ministern med ansvar för ägarstyrning, Sirpa Paatero, samt statsminister Antti Rinne som är socialdemokrat med bakgrund inom facket. Trots att strejken är slut fortsätter troligen den politiska diskussionen om vad man känt till och inte känt till på ministernivå om Postens planer på nya avtal.