Steget ut i arbetslivet

Behärska språket är nyckeln till framgång

1:03 min

För många utlandsfödda nya svenskar är nyckeln till framgång att behärska språket.

– Att få komma ut på gotländska arbetsplatser och att få höra svenska och få kontakt med svenskar är oerhört viktigt, men svårt. Många saknar fortfarande praktikplats, säger läraren Eva Kätting, på vuxenutbildningen i Visby.