Misstänkt penningtvätt

SEB: Misstänka bolagen är inte våra kunder

2:36 min

SEB:s vd Johan Torgeby förnekar kopplingar mellan banken och Magnitskij-bedrägeriet, efter avslöjandet om att högriskkunder varit kontohavare i banken.

– 2006 började den här resan med att få ett helt annat perspektiv på de risker som fanns i öst. Där började vi reda ut problemet sakta men säkert så det mesta av det här gjordes mellan 2006 och 2010. Sedan från 2010 fram till idag har det sista retts ut, säger Torgeby.

Uppdrag Granskning rapporterar i dag om att SEB låtit högriskkunder vara kontohavare i banken i Baltikum. Fler än 90 kunder som haft konton i banken går att koppla till tidigare kända penningtvättshärvor, visar granskningen.

SEB säger att namnen som finns på listan inte tillåts vara kunder i banken i dag om de anses vara opålitliga. I går publicerade banken också statistik över att pengar från högriskkunder sjunkit från åtta miljarder euro 2006 i Estland till närmare noll i dag.

En del i avslöjandet i Uppdrag Granskning i dag är att motsvarande drygt 475 miljoner kronor från den ryska Magnitskij-härvan kan ha passerat SEB. Banken skulle i så fall ha kunnat vara ett stopp på vägen när pengarna tvättats. Men några direkta kopplingar till de 179 företagen som kopplas till Magnitskij-bedrägeriet förnekar SEB:s vd Johan Torgeby.

– Vi kan bara konstatera att de 179 bolagen inte varit kunder i vår bank.

I fjol hade Johan Torgeby ganska hög svansföring när avslöjanden gjordes om misstänkt penningtvätt hos konkurrerande banker i Baltikum som Swedbank och Danske Bank. Trots att han kände till de uppgifter som rapporteras i dag tonade han ned problemet på en presskonferens i samband med att rapporten för det tredje kvartalet presenterades.

– Vi är stolta över vart vi har kommit vad gäller att bekämpa finansiell brottslighet. Just i Estland har vi gjort 21 penningtvättsrelaterade granskningar med estniska finansinspektionen sedan 2008 och nio oberoende interna granskningar sedan 2008 och vi har inga röda flaggor, säger Torgeby.