Näringsliv

Gefleortens mejeri läggs ned

1:33 min

Styrelsen i Arla har tagit inriktningsbeslutet att lägga ned Gefleortens mejeri. Bakgrunden till beslutet är de finansiella utmaningar som Gefleortens Mejeri haft under en lång tid och som Arla inte lyckats vända.

– Det känns väldigt tungt att lämna ett sådant här besked till medarbetarna, säger Magnus Lindberg, vd för Gefleortens mejeri.

Gefleortens mejeri AB ägs sedan 2017 av Arla efter samgåendet mellan bondekooperativen Gefleortens och Arla.

– Kostnadsläget är för högt och vi har tappat för mycket på försäljningen så därför har vi tvingats ta det här beslutet, säger Magnus Lindberg.

Mejeriet har runt 45 fast anställda som under dagen fått beskedet om inriktningsbeslutet att mejeriet ska läggas ner och förhandlingar med fackföreningarna är inledda.

Varumärket Gefleortens kommer att finnas kvar, även om mjölken kommer att paketeras i ett annat mejeri tillsammans med mjölk från andra gårdar.