Diabetes

Kan finnas blandform av orsaker till diabetes typ 2

2:22 min

Gränsen mellan typ 1- och typ 2-diabetes kanske inte är så tydlig som man tidigare har trott. En liten grupp patienter som diagnosticerats med typ 2-diabetes kan också ha störningar i immunsystemet, som är typiskt för typ 1-diabetes.

Det tyder en ny stor publicerad studie på, som gjorts av forskare vid bland annat Umeå universitet.

– Vi visar på att det kan finnas blandformer av orsaker till diabetes typ 2. Det här blir ju som en liten grupp i den stora gruppen av typ 2-diabetespatienter. Men de blir ofta underbehandlade eller felbehandlade, säger Olov Rolandsson, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet.

Det har länge funnits en tydlig indelning mellan typ 1-diabetes, alltså när kroppen slutar producera insulin eftersom immunförsvaret attackerar de egna insulinproducerande cellerna, och typ 2-diabetes, när kroppen tillverkar en otillräcklig mängd insulin och som till stor del anses bero på livsstilsfaktorer.

På senare tid har man dock sett att bilden är mer komplex.

Den nya studien, som gjorts av Umeåforskare i samarbete med forskare i Cambridge och Seattle, visar alltså att störningar i immunförsvaret kan spela en viss roll för insjuknande även i typ 2-diabetes.

Forskarna har analyserat gener och antikroppar från drygt 28 000 personer i åtta europeiska länder, bland annat Sverige.

Drygt 12 000 utvecklade med tiden typ 2-diabetes, och drygt 16 000 fungerade som kontrollgrupp. Och forskarna såg att personer som hade antikroppar som är typiska för typ 1-diabetes, hade en ökad risk för att senare i livet drabbas av typ 2-diabetes.

– Om man då har de här antikropparna så har man en nästan fördubblad risk att få typ 2-diabetes efter knappt tio år, säger Olov Rolandsson.

Resultaten ska inte tolkas som att de som har eller riskerar att få den här blandformen av diabetes ska strunta i att leva hälsosamt, fortsätter han. Men forskningen kanske framöver kan påverka behandlingen av sjukdomen.

– Det är väl snarare en signal till mina kollegor att hålla ögonen öppna för att den här formen kan finnas, som då kanske kommer att behöva insulin mycket tidigare än vad man tänkt tidigare, säger Olov Rolandsson.

Referens: O. Rolandsson et al. Autoimmunity plays a role in the onset of diabetes after 40 years of age. Diabetologa. November 2019. DOI: 10.1007/s00125-019-05016-3.