TRAFIK

Information vid tågförseningar ska bli tydligare

0:36 min

Trafikverket får i uppdrag av regeringen att förbättra informationen till bland annat tågresenärer vid förseningar.

  • Trafikverkets uppdrag är att upprätta en handlingsplan med ett åtgärdsprogram för att förbättra informationen till tågresenärer, tågoperatörer och godstransportörer vid förseningar.
  • Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 23 april 2020.