Så kan handel med utsläppsrätter hjälpa klimatet

7:29 min
  • En central fråga på klimattoppmötet i Madrid blir vad det ska kosta att släppa ut koldioxid.
  • I Europa har systemet med utsläppsrätter kritiserats för att vara tandlöst.
  • Forskaren Svenne Junker säger att systemet kommer att börja ge tydlig effekt nästa år. Hör reportage av Anders Wennersten reportage.