دفاتر اداره کاریابی حفظ خواهد شد

2:27 min

دولت، حزب سنتر و حزب لیبرال در حال مذاکره بر سر تدوین مقرراتی هستند که طرزالعمل کاری اداره کاریابی را تعیین می‌کند. از سوی دیگر حزب سنتر خواهان توقف مسدود شدن دفاتر اداره کاریابی شده است.

مارتین اودال مسئول سیاست‌های بازارکار در حزب سنتر می‌گوید که مهم‌ترین مساله برای حزب اش حفظ حضور اداره کاریابی در کمون‌ها در سراسر کشور است.

در همین حال حضور دفاتر این اداره در سراسر کشور یکی از پنچ خواسته حزب چپ نیز می‌باشد. علی اثباتی مسئول سیاست‌های بازارکار در حزب چپ می‌گوید:  از اینکه به خواسته های ما توجه نشده است اصلا راضی نیستیم.