Arkeologi

USA:s största kulturinstitution gör film om öländsk massaker

2:21 min

Kulturinstitutionen The Smithsonians TV-kanal visar i veckan dokumentären "Viking Murder Mystery" om utgrävningarna vid Sandby borg på Öland.

Museets egen kanal har en potentiell publik på 40 miljoner. P1 Kulturs reporter Mattias Berg har pratat med en av projektledarna för utgrävningen, Helena Victor på Kalmars läns museum.

 – När jag kom dit första gången så visste vi ju inte vad som fanns under gräset. Och när vi började förstå att här ligger det människor, överallt, så kunde man samtidigt lyfta blicken från schaktet där skeletten ligger - och där var det så vackert. Så vackert och så hemskt, på samma gång, säger Helena Victor.

Hon är fil doktor i arkeologi och projektledare för utgrävningen av Sandby borg vid Kalmar länsmuseum – och förklarar vad man sakta börjat förstå av den historiska bakgrunden till fynden av hittills trettio skelett.

– Vi tror att det här är resultatet av en konflikt inom Öland i den här turbulenta tiden när man har förlorat mycket av kontakterna man har haft nere i Europa. Inga rikedomar verkar komma till ön längre och förmodligen har det varit någon form av krig eller konflikt mellan olika grupperingar. Och någon har velat statuera exempel – genom att slå ihjäl alla. Dessutom så har man lämnat kropparna, vilket är den yttersta förnedringen: att inte begrava sina döda, säger Helena Victor.

Nu har det världsberömda kulturinstitutet Smithsonian i USA, som ofta kallas landets nationalmuseum, gjort en lång tv-dokumentär om utgrävningen av Sandby borg – som sänds flera gånger den här veckan. Det är ur den som det dramatiska ljudet i det här inslaget kommer. Deras tv-kanal sägs ha 40 miljoner potentiella tittare.

Men utgrävningarna har även tidigare fått stor internationell uppmärksamhet, inte minst eftersom det här handlar om föregångare till våra mest kända förfäder.

– Utomlands tänker man att när sådant här händer i Skandinavien, då är det vikingar – även om det här ju hände flera hundra år före deras tid. Och vikingar är väldigt fantasieggande i hela världen. Vi hade också en undersökning förra året, där det visade sig att en artikel vi släppte om projektet hade nått 110 miljoner personer internationellt, säger Helena Victor.

På Kalmar läns museum har man också en utställning med vissa av de mest spektakulära föremålen från utgrävningen, bland annat värdefulla smycken som upphittats vid skeletten.

– Men vi har ännu inte ställt ut skeletten. Där har vi en diskussion om hur, och om, man ska ställa ut skelett. Det är en diskussion som finns över hela landet nu, som handlar det etiska i att visa upp mänskliga kvarlevor. Hos oss handlar den om ifall det är motiverat för berättelsen – och om vi i så fall även ska visa upp de ihjälslagna barnen.

Ungefär åtta år efter de makabra fynden på Sandby borg har man än så länge bara grävt ut ungefär 10 procent av platsen och där hittat kvarlevorna av omkring trettio personer. Man tror att flera hundra personer fick sätta livet till vid Sandby borg. Men i dagsläget är det osäkert hur mycket längre man kan komma, eftersom finansiering saknas.

– Just nu har vi inga medel, utan vi ska söka mer pengar och sponsorer och mecenater. Vår plan är inte att gräva ut hela borgen: vi måste spara något åt framtiden också. Men vi vill gräva vidare, än så länge har vi bara grävt ut tre av femtiotre hus, säger Helena Victor.