Mer plats

För många poliser – polishuset i Växjö är för litet

1:37 min

Polisen i länet får allt fler anställda. Fler anställda betyder dock lokalproblem. Polishuset i Växjö är för litet.

Det är redan idag väldigt trångt i polishuset i Växjö och polismyndigheten hyr sedan flera år in sig i angränsande fastigheter. När det nu har utlovats runt 10 000 nya polisanställda i hela landet inom ett par år kommer det behöva ännu fler platser i polishuset i Växjö.

– Jag är ju positiv till att vi blir fler men för att kunna hantera detta måste vi vidta vissa åtgärder. Ett alternativ kan vara att bygga ut befintligt polishus, ett annat att hitta fler lokaler eller att titta på nybyggnation helt enkelt, säger Jonas Eek som har hand om att hitta arbetsplatser till alla.