Skolmiljö

Frågetecken kvarstår om luften i Lugnviksskolan

2:28 min
  • Efter många år av problem och åtgärder pågår nu ännu en insats för bättre luft i Lugnviksskolan i Östersund.
  • Enligt Östersunds kommuns fastighetschef Hans Green visar tester som gjorts på att partiklar i luften ligger under gränsvärdena men är i vissa fall förhöjda, till exempel på mikrobiella partiklar.
  • "Det kan vara svampar eller andra växter på byggnadsmaterial, en svamp kan ju till exempel vara mögel", säger Hans Green.