Andra generationen

Revanschlust - ett vasst verktyg på arbetsmarknaden

1:52 min

Revanschlust och en vilja att kompensera för statusen föräldrarna förlorat när de kom till ett nytt land. Det är några av framgångsfaktorerna för barn till svenska invandrare.

Det säger Pinar Aslan, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet, i sin avhandling där hon intervjuat barn till invandrare i Sverige som lyckats på arbetsmarknaden.

– De som hade föräldrar med högre utbildning hade på många sätt behövt börja om, behövt kämpa med att få den utbildningen erkänd i Sverige, lära sig ett nytt språk, mött diskriminering. Att ha föräldrar som lyckats trots sådana hinder gav de här individerna inspiration och förebilder , säger Pinar Aslan.

Oscar Magnusson