Frågan om medborgarskap skapar debatt

5:32 min
  • Frågan om medborgarskap skapar debatt efter nyheten om den irakiska försvarsministern som fått svenskt medborgarskap, trots att han varit officer i den irakiska armén under 90-talet.
  • Vilka rättigheter har man med ett svenskt medborgarskap och kan ett medborgarskap dras tillbaka?
  • Hör Karin Borevi, docent i statsvetenskap vid Södertörns Högskola.