Stöd till socialt utsatta

Socialsekreterare oroade när arbetsförmedlingen förändras

1:34 min
  • Drygt varannan socialsekreterare upplever negativ stress i sitt arbete minst någon gång per vecka.
  • I december 2018 beslutade riksdagen om en budget som innebär kraftigt minskad budget för Arbetsförmedlingen, som därför genomgår en omorganisation.
  • "Vad händer nu när arbetsförmedlingen förändras? Jo, människor behöver mer hjälp av socialtjänsten och våra handläggare", säger Heike Erkers, Akademikerförbundets ordförande.