Gemensamt utspel

M, KD och L kräver ny energiöverenskommelse

1:37 min

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kräver en ny energiöverenskommelse och att en fjärde generations kärnkraft ska utvecklas, det skriver partiledarna på DN Debatt.

De tre partierna har tidigare, var för sig, talat för en förlängning av kärnkraften och behovet av en ny bred energiöverenskommelse.

De skriver att det "inte duger" att regeringen inte kommit med några förslag på hur Sveriges energiproblem ska lösas - problem som handlar om brist på el i Stockholm och i södra Sverige - och att fossilfri produktion av el är nödvändig för att minska klimatutsläppen från industrier och transporter.

På DN Debatt presenterar partiledarna en gemensam lista med nio punkter - krav inför nya energiförhandlingar med regeringen.

Där står bland annat - En svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft ska utvecklas, ökad forskning är ett första steg, befintlig kärnkraft måste värnas, Sverige måste agera för gemensamma EU-regler för godkännande av nya kärnkraftsreaktorer och att en analys av elförsörjningen behövs och att en tillräcklig utbyggnad av elnätet genomförs.

Partierna kräver i debattartikeln att alla riksdagspartier ska bjudas in till nya energiförhandlingar före årsskiftet.