ALLT MER TALL PLANTERAS

Klimatförändring oroar skogsägare

2:14 min

Många skogsägare oroar sig för att klimatförändringarna kommer att påverka deras skogar allt mer i framtiden, det visar årets Skogsbarometer. Fler planterar nu tall för att skydda sig.

– Just här ska jag sätta tall på alla torra knölar och gran i svackorna. Det planterades alltid gran förr. På 1960-, 70- och 80-talen var det bara gran, gran, gran, säger Henrik Sundell.

Trots att den steniga backen han visar är en typisk tallmark planterades gran här för 50 år sen. Under den torra sommaren 2018 försvagades träden. Sedan fick granbarkborren fäste och tvingade Henrik Sundell att förtidsavverka.

En ökande andel skogsägare oroar sig för klimatförändringarna, visar den årliga Sifo-undersökning bland 750 skogsägare som kallas skogsbarometern, som beställts av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

I södra Sverige är efterfrågan på tallplantor nu högre på flera decennier, enligt Skogsägarorganisationen Södra. Försäljningen i år har gått upp med 20 procent, och väntas öka till nästa år.

– Vi är fantastiskt glada över att det äntligen har lossnat, för vi har försökt få upp tallandelen under flera års tid, säger Johan Jonsson, chef för Södras plantskolor.

– Granbarkborreskadorna har blivit en väldigt tydlig väckarklocka att granen inte är lämplig på torra marker, säger Johan Jonsson.

För Henrik Sundell i Aneby innebär en ökad andel tall mer jobb, eftersom han årligen måste behandla plantorna så att inte älgar äter upp skotten. Men precis som merparten av de skogsägare som intervjuats i Skogsbarometern tror han på en bra framtid för privatskogsbruket. Han är beredd på att anpassa sig och plantera trätt trädslag.

– Det är ju bäst ekonomiskt för mig om träden trivs, säger Henrik Sundell.