Domstolarna

Hovrättsdom idag om bussolyckan i Härjedalen

0:24 min
  • Hovrätten för västra Sverige meddelar på torsdagen dom i målet om den svåra bussolyckan utanför Sveg våren 2017, då tre ungdomar omkom.
  • Åklagaren har yrkat på villkorlig dom och dagsböter för busschauffören, som stått åtalad för bland annat grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död men friades av tingsrätten.