Sämre levnadsvanor i gymnasiet

Ny rapport: Yngre elever mår bättre än äldre

1:01 min
  • De flesta skolbarn i Norrbotten trivs i skolan och bäst levnadsvanor har de yngsta eleverna, enligt en ny rapport från Region Norrbotten.
  • Rapporten baseras på hälsosamtalen med skolelever i årskurs 4, 7 och ettan på gymnasiet och elever i årskurs fyra mår bättre än äldre elever, men en högre andel blir mobbade samt upplever sämre arbetsro och sämre stämning i klassen.
  • Samtidigt försämras levnadsvanorna bland eleverna i takt med stigande ålder och det är få som uppnår de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet.