Stort mörkertal

Polisen vill få fler att anmäla antisemitism

2:10 min

Många judar som utsätts för antisemitiska brott anmäler inte det till polisen. Det finns en misstro och en bild av att polisen inte alltid tar brotten på allvar, säger generalsekreteraren för Judiska centralrådet.

Antalet anmälningar om antisemitiska brott har ökat enligt den senaste rapporten från Brå, Brottsförebyggande Rådet. Från 182 anmälningar 2016 till 278 stycken 2018.

Men mörkertalet är stort, en orsak är att många inte anmäler säger Isak Reichel, generalsekreterare för Judiska centralrådet:

– Det är många som inte tror att det är någon idé att anmäla. De har negativa erfarenheter från att ha anmält ett brott polisen inte tagit på allvar, kanske inte ansett att det varit antisemitism eller bara lagt ner utredningen. Så det finns ett ganska stort misstroende, tror jag, och en skepsis mot att anmäla brott till polisen, säger Isak Reichel.

Polisen försöker nu hitta sätt att få fler att anmäla, även om Polisen  i vissa fall lägger ner utredningar. Shari Tingman är tillförordnad gruppchef och förundersökningsledare vid Stockholmspolisens demokrati- och hatbrottsgrupp:

– Vi försöker utarbeta metoder för att fånga in de här brottsoffren, framför allt visa att det är viktigt att göra en polisanmälan så att det är tydligt att det är ett stort samhällsproblem genom statistik, säger han.

Polisen är medveten om oviljan att anmäla, och att många berättat om dåligt bemötande. En undersökning de själva gjort visar att misstroendet minskat bland de som fått bättre information om varför deras brottsanmälan lagts ner:

– Där är ju viktigt att man går ut och informerar om varför man inte kan kan bedriva just det fallet. Då är det viktigt att man ringer och förklarar muntligen varför man inte kunde gå vidare, än att skicka ut ett brev som är svårt att förstå, säger Shari Tingman.

För att få fler att anmäla antisemitiska brott, menar både Isak Reichel, vid Judiska centralrådet och Shari Tingman vid demokrati- och hatbrottsgruppen i Stockholm att kompetensen inom polisen måste bli högre.

Polisen, har nu inlett olika utbildningssatsningar för att öka kompetensen kring hatbrott över hela landet. Isak Reichel menar att just kunskapen måste bli bättre:

– Som det är är i dag så är kunskapen skrämmande låg hos många. Man ser inte det här som ett problem och känner inte igen antisemitism nödvändigtvis, så det behövs en kunskapshöjning., säger Isak Reichel.