Skolskjuts

Fler kan få skolskjuts i Nyköping

1:33 min

När Nyköpings kommun förändrar regelsystemet får allt fler rätt till skolskjuts.

Enligt samhällsbyggnadschefen Anna Selander så blir kommunen effektivare när reglerna förenklas och blir tydligare.

Bland annat tas kravet på läkarintyg bort för elever i särskolan när de önskar skolskjuts vilket ska minska administrationen.

Dessutom kortar man kravet med två kilometer för alla grundskoleelever vad gäller avstånd till närmaste busshållplats.