mentorskap

Mentorskap fostrar nya författare

1:43 min

Mentorskapsprogrammet för författare lockar många intresserade författare och skrivare från länet.

  • Therése Söderlind och Amanda Bravo är ett av tre matchade par som deltar i höstens mentorskapsprogram för författare.
  • Det är fint att få en ny blick på sin text, säger Amanda.
  • Förutom det textuella pratar vi en del om förlagsvärlden, tillägger Therése.