Allmänna reklamationsnämnden

Allt fler missnöjda kunder anmäler till Arn

2:16 min

Den kraftiga ökningen av antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, från missnöjda kunder har fortsatt även i år.

Uppgången under årets elva första månader har varit drygt 18 procent och för helåret är prognosen runt 20 000 ärenden.

– Både i år och i fjol har det varit stora ärendeökningar. Ser man på två års sikt är ökningen nästan 50 procent. Ökningen är särskilt påtaglig på reseavdelningen, och på bank- och på bostadsavdelningen, säger Marcus Isgren, chef för Arn.

Det är till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, det går att vända sig för att få hjälp i ekonomiska tvister kring allt från oenighet med sin bank till missnöje vid köp av exempelvis möbler, bostäder eller resor.

Just reseärendena står för omkring en fjärdedel av alla anmälningar som inkommit till myndigheten i år. Det är i sig en ökning med drygt 30 procent jämfört med i fjol, säger Marcus Isgren.

– Vid inställda eller försenade flygningar så kan man ha rätt till ganska stora ekonomiska kompensationer grundat på en EU-förordning. Pilotstrejken på SAS i våras har genererat ett stort antal ärenden.

– Ser man på bankavdelningen är det framför allt olika former av bedrägerier som kunderna blivit utsatta för, och de vill ha ersättning för förlorade pengar i samband med det.

– På bostadssidan är det olika typer av hantverkstjänster som ökar. Det ser jag ingen riktig förklaring till, men det kan vara så att de tjänsterna ökar generellt i samhället under en lång tid av goda tider, och många tjänster kan ju också ge upphov till många konflikter.

En trend Marcus Isgren ser är att ärendenas komplexitet ökar. Det i takt med att internationell e-handel fortsätter att växa, som kan göra de juridiska utredningarna svårare.

– Det kan vara klurigare att reda ut frågor kring ångerrätt och vilket lands lag som är tillämpligt.

Kan alltså e-handeln i sig driva på antalet ärenden till Arn?

– Ja det gör det absolut. Vi ser ju att varor som köps via e-handeln har ökat kraftigt under senare år.