Utbildning

Lärarna slår larm: För få studiehandledare på skolorna i Högsby

2:08 min

Det är för få studiehandledare på skolorna i kommunen, det menar lärarna och Lärarnas riksförbund.

Studiehandledaren fungerar som en brygga mellan lärarna och elever som har ett annat modersmål än svenska och som kanske behöver lite extra stöd i undervisningen på grund av språket. Enligt Magnus Lindberg som är lärare och skyddsombud på Fröviskolan har antalet studiehandledare minskat.

– Konsekvenserna blir ju att vi har svårt att undervisa våra elever, säger han.

Lärarna och Lärarnas riksförbund har lämnat in en skrivelse till Högsby kommun.

Heléne Danielsson (KD), ordförande i utbildningsutskottet i Högsby, säger att de har fått in skrivelsen och att hon förstår oron.