MATERIALBRISTEN

Avtal med nya leverantörer försenas

1:32 min

Regionerna som drabbades av materialbristen i sjukvården skulle gemensamt ta in nya leverantörer, inom tre till fyra veckor. Det blir inte av, meddelar Varuförsörjningsnämndens ordförande.

Problemen med Apotekstjänsts leveranser av bland annat provrör, handskar och förkläden orsakade stora störningar i vården och inställda operationer på flera håll.

I slutet av oktober meddelade Varuförsörjningsnämnden, som sköter upphandlingen för de drabbade regionerna, att man skulle gemensamt teckna ett avtal med nya leverantörer vid sidan om det befintliga avtalet med Apotekstjänst.

Alternativlösningen skulle tas i drift inom tre eller fyra veckor. En månad senare finns det inget nytt avtal.

– Vi har en leverantör som vi samtalar med, men vi är inte framme ännu. Vi har en process där alla regioner ska känna sig tillfredsställda med avtalet, och vill att juridiken ska beakta det här noggrant. Den processen har dragit ut på tiden, säger Behcet Barsom, Varuförsörjningsnämndens ordförande.

Läget i regionerna är mer stabilt nu, men man är fortfarande inte uppe i normalläge vad gäller leveranserna. Varuförsörjningsnämnden kan i nuläget inte säga när det nya avtalet kommer att tecknas.