Kanalhistorikern: Det vore synd om det rivs

1:24 min

Törebodabon Thomas Österlund har ett stort intresse för Göta kanals historia. Han säger att Lanthöjden stått som förebild vid tidigare renoveringar av gamla slussvaktarbostäder.