Hyresgäster får bestämma mer

Hyressystemet i Gävleborg, att allmännyttans hyror delvis sätts efter hur hyresgästerna värderar sina lägenheter och inte bara efter produktionskostnaden, blir nu en modell för bostadsbolag - såväl privata som kommunala - i hela landet.
Särskilda hyresvärderingskommitteér ska utveckla modellen och Gävle och Hudiksvall blir pilotkommuner. Hyressättningsmodellen är den som infördes redan 1996 i Gävle och som nu används i två tredjedelar av allmännyttans bostäder i länet. Modellen baserar sig dels på fakta om lägenheten och dess utrustning och dels på sammhällsservicen runt om kring. Till exempel hur nära en lägenhet i Sätra är i förhållande till Sätra centrum och hur nära den är till Stortorget som betraktas som Gävles centrum. Tillgång till daghem, skola, äldreboende, busshållplats, bibliotek, teater och liknade värderas också. Sedan ska alla hyresgästerna värdera och ge plus och minus för dessa saker. Resultatet avgör hyresnivån för just det huset och den lägenheten. Tidigare var det produktionskostnaderna som nästan uteslutande avgjorde hyran. De partsammansatta, kommunala hyressättningskommittéerna som skapas, ska nu utveckla modellen så att den kan användas överallt.