حداقل دستمزد برای پیوستن افراد خانواده مهاجران نیروی کار

4:27 min

بیشتر احزاب پارلمانی خواستار تعیین مرزی برای حقوق ماهانه‌ی مهاجران نیروی کار هستند اگر بخواهند افراد خانواده‌ی خود را به سوئد بیاورند.

 چهار حزب بورژوایی و حزب دموکرات‌های سوئد با تعیین این شرط موافقند، حزب سوسیال‌دموکرات هنوز نظر خود را در این مورد اعلام نکرده و دو حزب چپ و محیط زیست با آن مخالفند.

جزییات بیشتر این خبر همراه با نظرات سخن‌گویان این احزاب و همچنین نظر قاسم افشار، آگاه به مسائل پناهجویان و مهاجران نیروی کار را می‌توانید در فایل صوتی خبر بشنوید.