P4 Värmland Granskar

Allt färre elever skrivs in i åtgärdsprogram

1:54 min

Under de sex senaste åren har allt färre åtgärdsprogram upprättats i Värmland, det visar P4 Värmlands granskning.

Hör ett längre reportage H Ä R.

Sedan 2012 har andelen elever i upprättade åtgärdsprogram i Värmland minskat med 11 procent.

Under 2014 gjordes ett förtydligande i skollagen för att lätta på lärarnas administrativa börda, eftersom åtgärdsprogrammen kräver mycket dokumentation. Något som kan ha påverkat den drastiska minskning av åtgärdsprogram som gjorts de sex senaste åren.

 – Det betyder inte att dessa elever inte får stöd, men det stöd som tidigare skrevs in i åtgärdsprogram kallas för extra anpassningar istället, säger Ulrika Lundqvist som är enhetschef för riktade insatser på Skolverket.