Rapport efter hälsosamtal

Unga flickor mår sämre: "Mycket press"

1:39 min
  • Närmare trettio procent av flickorna i ettan på gymnasiet uppger att de inte mår bra och Agnes Bergström från Luleå, minns hur hon upplevde det året.
  • Siffrorna kommer från Region Norrbottens nya rapport som baseras på hälsosamtal som gjorts med skolelever i förskoleklass, årskurs 4, 7 och ettan på gymnasiet. Den visar att att fler flickor än pojkar upplever stress, känner sig oroliga och nedstämda. 
  • Den visar även att flickor över tid mår sämre och att mobbning är mer förekommande, vilket noterats av Annika Nordstrand som är chef för Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten.