Svagt intresse för vatten i Los

I böjan av augusti startar provpumpningarna av den nya vattentäkten i Los.
Den nuvarande vattentäkten ger för lite vatten och dessutom är vattnet av för dålig kvalitet. I tisdags höll man samrådsmöte i Los, - men det fanns inget stort intresse från ortsborna. Bara två personer kom till mötet. Nu får Los-borna ytterligare en chans att få information och ställa frågor, men det blir i så fall innan man ska ta den nya vattentäkten i bruk och det förutsätter att provpumpningarna går bra.