MATERIALBRISTEN

Avtal med nya leverantörer försenas

1:32 min

Regionerna som drabbades av materialbristen i sjukvården skulle gemensamt ta in nya leverantörer, inom tre till fyra veckor. Det blir inte av, meddelar Varuförsörjningsnämndens ordförande.

  • För att åtgärda bristen av material lovade Varuförsörjningsnämnden för en månad sedan att nya avtal skulle tas fram och att leveranserna skulle vara igång igen inom fyra veckor.
  • Nu har den tiden gått men något nytt avtal är ännu inte på plats meddelar Behcet Barsom, ordförande för Varuförsörjningsnämnden som sköter upphandlingen.