Brå: Otryggheten måste inte vara obefogad

1:29 min

Andelen personer i länet som uppger att de utsatts för våldsbrott har inte ökat på flera år. Trots det känner sig allt fler personer i Stockholm otrygga.

Enligt en medborgarundersökning från Länsstyrelsen i Stockholm har otryggheten ökat kontinuerligt de senaste åtta åren. Utsattheten för våldsbrott har inte ökat under den perioden.

– Det kan snarare vara eventuella konsekvenser som folk är oroliga över, säger Sofie Lifvin, utredare på Brottsförebyggande rådet.