LULEÅ KOMMUN OCH VILDAKIDZ

Fredrik Hansson (S): "Vi får vara självkritiska"

2:15 min
  • Fredrik Hansson (S), socialnämndens ordförande i Luleå, anser att kommunen bär ett ansvar för att samarbetet med föreningen Vildakidz blev otydligt från början.
  • En förutsättning för fortsatt samarbete mellan socialförvaltningen och Vildakidz är, enligt Fredrik Hansson, att det sker i ett tydligt projekt.
  • "De har gjort en massa insatser, det är inget att sticka under stol med, sedan att det inte har gått att mäta på det sättet vi hade hoppats på är en annan sak", säger Fredrik Hansson.