P4 värmland granskar

Mamman:"Det ledde till svår psykisk ohälsa"

1:43 min

P4 Värmland har granskat det särskilda stödet i skolan, men vad händer när en elev som är i stort behov av stöd inte får det?

Hör ett längre inslag H Ä R

Lisa, som egentligen heter något annat, har en son som går i årskurs 9 idag. Han har en aspergerdiagnos och hans skolgång har sedan lågstadiet kantats av psykisk ohälsa efter att han inte fått det stöd han varit i behov av redan från början.

– Om min son hade fått rätt stöd från början hade han nog mått bättre idag, säger Lisa.

– Väldigt många barn har utvecklat psykisk ohälsa utifrån att man har en problematisk skolbakgrund,  säger Sofia Magnusson, socialdemokrat och förste viceordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Karlstad.